Een gezonde luchtkwaliteit is van vitaal belang voor onze gezondheid. Daarom zet Audi zich in om volledig koolstofneutraal te worden. Echter, de bevolkingsdichtheid en het verkeer spelen ook een aanzienlijke rol in de kwaliteit van onze lucht. Hoe kunnen we die lucht maximaal zuiveren? Misschien vinden we wel de oplossing op onze wegen...

 

 

 

Naar schatting beslaat het wegennet in België meer dan 150.000 kilometer. Hoewel deze wegen in de eerste plaats zijn aangelegd om mensen van punt A naar punt B te laten reizen, kunnen ze mogelijk ook een andere functie vervullen: het tegengaan van schadelijke stoffen in de lucht, zoals roet. Dit is althans de hypothese die Arne Chantrain naar voren brengt in zijn afstudeerwerk aan de Universiteit van Antwerpen. Om deze stelling te onderbouwen, onderzocht hij de voordelen van het gebruik van titaniumdioxide in ons asfalt, met name de eigenschap van deze stof om roet op te lossen.

 

 


Twee methodes onder de loep

Titaniumdioxide, een nanosubstantie, kan een chemisch proces activeren via UV-straling en vervolgens de vrijgekomen chemische energie gebruiken om diverse schadelijke stoffen af te breken tot onschadelijke vloeistoffen. Hoewel dit proces al langer bekend is, heeft niemand tot nu toe het gebruik ervan in asfalt onderzocht. Er waren twee onderzoeksmethoden: titaniumdioxide mengen met asfalt en het resulterende mengsel op de weg gieten, of de stof direct op het asfalt sproeien.

Elke methode heeft voor- en nadelen, verklaart Arne. “Titaniumdioxide in het asfalt werkt veel langer en verspreidt zich duurzamer. Op die manier komt de substantie echter ook minder in contact met UV-straling, waardoor de effectiviteit van de chemische reactie sterk afneemt, tot slechts ongeveer 10%. De besproeiing met titaniumdioxide interageert daarentegen maximaal met UV-straling en blijkt tot 95% effectief. Voorbijrijdende auto's zorgen wel voor een snellere afbraak, maar je kan de spray eenvoudig opnieuw aanbrengen. Bij de mengmethode is alleen heraanleg mogelijk.”

 

 

 

Veelbelovende resultaten
Na enkele weken van onderzoek zijn de resultaten nu beschikbaar. Arne's conclusie is duidelijk: titaniumdioxide is in staat om roet binnen een relatief korte periode op te lossen, zoals bevestigd door alle monsters. Voor praktische toepassingen zijn uiteraard verdere studies nodig. Het moet ook worden onderzocht of titaniumdioxide op lange termijn geen schade veroorzaakt aan het asfalt. Tot nu toe is er geen zichtbare schade waargenomen, noch aan auto's, huizen, noch aan andere wegelementen. Het potentieel is echter overduidelijk.

 

 

 

Ook verf blaast onze lucht nieuw leven in
Naast onze wegen kunnen ook onze gebouwen de strijd tegen luchtvervuiling aangaan, met name dankzij de verflaag die ze dragen. Op dit moment heeft traditionele verf schadelijke effecten vanwege de vluchtige organische componenten die het bevat. Om dit aan te pakken heeft het bedrijf Airlight de speciale Airlite-verf ontwikkeld. Dit product bevat nanodeeltjes waaronder titaniumdioxide die vluchtige organische stoffen (VOS) en luchtverontreinigende stoffen afbreken. Het gebruik van licht is daarbij cruciaal. Het aanbrengen van deze verf vermindert luchtverontreinigende stoffen met 89% en elimineert 99,9% van de bacteriën en virussen op behandelde oppervlakken. De Airlite-verf mede gefinancierd door Europese fondsen zal binnenkort beschikbaar zijn op het hele continent. De volgende stap is een wereldwijde ontwikkeling.